Skyward Learning Agency

Skyward Learning Agency is een jong en dynamisch bedrijf wat zich richt op leren. De visie is dat leren te leren is, hoe jong of oud je ook bent. Het gaat om het inzetten van de juiste manieren van leren, leerstrategieën en om hoe bewust je bezig bent met leren. Het gaat om eigenaar zijn van je eigen leerproces.

De missie van Skyward Learning Agency is om angst voor leren weg te nemen en om het vertrouwen in de eigen kwaliteiten van leren te vergroten. Als dat lukt, dan kan het leren alleen nog maar skyward gaan!

Daar richten het brede aanbod zich dan ook op: van begeleiding van scholieren en studenten tot begeleiden van leerprocessen van teams binnen iedere context. Skyward Learning Agency biedt momenteel vier soorten  trainingen:

  • WIL-Key - Tool voor werkbegeleiding
  • LEGO® SERIOUS PLAY®
  • Training - Leren is te leren
  • Team professionalisering

Maatwerk en aanpasingen aan de bestaande trainingen zijn mogelijk. Heeft u vragen of wilt u een andere leervraag stellen, neem dan gerust contact op. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Hartelijke groet,

Wilbert van der Heul - Directeur en trainer Skyward Learning Agency
Mail: w.vanderheul@skywardlearningagency.nl