WIL-Key - Tool voor werkbegeleiding

In 2018 heb ik de WIL-Key ontwikkeld. WIL-Key staat voor Werkbaar Inzichtelijk Leren en het is een tool voor werkbegeleiders om het leren van de stagiaires te stimuleren en te motiveren. De kern van de WIL-Key is zelfregulatie, is toe te passen in 5 minuten per dag en is in te zetten in iedere setting waar stagiaires zijn. Het bijzondere aan de WIL-Key is dat iedere organisatie zijn eigen Key maakt.

De WIL-Key geeft werkbegeleiders de ruimte om coach te zijn in de dagelijkse praktijk, door steun, sturing en inspiratie te geven aan stagiaires. Hiermee geven ze de stagiaires de mogelijkheid om hun zelfinzicht en zelfsturing te laten ontplooien. Wanneer dit lukt neemt de verantwoordelijkheid voor het leerproces toe en zal de stagiaire beter presteren op haar of zijn stage.


De werking van de WIL-Key is in 2018 en 2019 onderzocht in meerdere verpleeghuizen in de regio Rotterdam, dit onderzoek is in 2019 genomineerd geweest voor de Verbindingsprijs voor Leraren van het NRO. Resultaten uit het onderzoek

Werkbegeleiders ervaren de WIL-Key als een praktische tool ‘het geeft richting en structuur en het biedt houvast’. Ze zien dat stagiaires bewuster worden van datgeen wat ze willen en kunnen leren op de stage en het geeft inzicht in het leerproces van de stagiaire. De 5 minuten per dag worden ervaren als productieve minuten van een belangrijke investering in het leerproces.

Stagiaires geven aan dat ze bewuster worden van datgene wat ze willen leren op de stage. Juist doordat ze nu aangeven wat ze willen leren ontstaat er ruimte om te leren. De vragen in de tool geven richting in hoe te leren, in wat te leren en ze stimuleren tot verdieping in het vak.


Skyward Learning Agency biedt organisaties de mogelijkheid om een eigen Wil-Key te maken. Het traject bestaat uit een verkennend gesprek, een workshop en een evaluatie. Wil je meer weten over het traject of ben je nieuwsgierig of de WIL-Key zou passen binnen jouw organisatie? Neem dan contact met me op. Dat kan met een mail naar w.vanderheul@skywardlearningagency.nl of stuur een bericht via het contact formulier.