Team professionalisering

Skyward Learning Agency biedt ook professionalisering aan voor teams. Skyward Learning Agency is gespecialiseerd in teamtrainingen met behulp van de methodologie van actieonderzoek.

Door te werken met deze methode neemt het probleemoplossend- en onderzoekend vermogen van het team toe, wat substantieel bijdraagt aan de kwaliteit van de dagelijkse werkpraktijk. Het samen een probleem op onderzoekende wijze oplossen is krachtig: het brengt kennis over en oplossingen voor praktijkvraagstukken, het team stelt zich op de hoogte van nieuwe inzichten uit het werkveld en beslissingen worden genomen die in lijn zijn met de visie van de organisatie.

Door actieonderzoek in te zetten als interventie worden alle teamleden uitgenodigd actief samen te werken om problemen en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk op te lossen. Deze methode bevordert het onderzoeksmatig werken en denken van teamleden en geeft ieder teamlid een gelijkwaardige invloed op zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Het traject van team professionalisering duurt minimaal 6 weken en is een cyclisch proces. De begeleiding bestaat uit meerdere workshops en intervisiemomenten.

Meer weten over team professionalisering en wat Skyward Learning Agency voor uw team zou kunnen betekenen? Stuur dan een mail naar w.vanderheul@skywardlearningagency.nl of laat in een bericht achter in het contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!